Students’ Union Launch Seachtain na Gaeilge

Sheol Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe a chlár imeachtaí i gcomhair
Sheachtain na Gaeilge, a bheidh ar siúl ó Déardaoin, an 29 Feabhra suas go
dtí Dé Sathairn, an 16 Márta. Spreagfaidh an tseachtain seo mic léinn agus baill
foirne ar fud na hOllscoile cibé leibhéal Gaeilge atá acu a úsáid ag imeachtaí
spraíúla, ionchuimsitheacha, saor in aisce.
Beidh imeachtaí ‘Pop-up Gaeltacht’, maidineacha caife, cainteanna ar dheiseanna
gairme leis an nGaeilge agus sealbhú cláir raidió ar an stáisiún raidió ar champas,
Flirt FM. Beidh ceol beo saor in aisce freisin nuair a rachaidh idir The Rising agus
Super Céilí ar an stáitse in Sult.

University of Galway Students’ Union have launched their Seachtain na Gaeilge
programme of events which run from Thursday 29 th of February right up to Saturday
16th of March. The events will encourage students and staff across the University to
use whatever level of Gaeilge they have at fun, free and inclusive events.
There will be pop-up Gaeltacht events, coffee mornings, talks on career
opportunities with the Irish language and radio show takeovers on campus radio
station Flirt FM. There’ll also be great, free, live music with a gig from The Rising and
a Super Céilí at Sult.

“Táimid ar bís fáilte chroíúil a chur roimh an nGaeilge sa champas i rith
Sheachtain na Gaeilge. Beidh comhoibrithe iontacha ag cabhrú linn leis an
tseachtain a reáchtáil, agus iad ag cur seónna Flirt FM i láthair i nGaeilge, Pop-up
Gaeltachtaí, seisiúin ceoil thraidisiúnta, ceardlanna, agus, ar ndóigh, Céilí Mór ag
Sult. Seachtain spraíúil a bheidh ann go cinnte!”

Faye Ní Dhomhnaill

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact the Studio
    Location

    College Campus Radio DAC © 2024.